Under denna rubrik kommer det att finnas historik om Göteve socken

Din Gårdshistorik

Det kommer även senare bli möjligt att skriva sin egen historik om sin fastighet/gård/släktnamn om så önskas
och här kan man även länka till sin egna hemsida om sådan finnes.

Man får då en länk som ser ut på följande vis:

www.göteve.se/dittgårdsnamn

 

Hembygden

Vi hoppas också på att väcka intresse hos Natur och Hembygdsföreningen att starta en egen hemsida länkad till denna hemsida under fliken "Natur och Hembygdsförening". Genom en sådan kan föreningen bidra till att stärka bygdens gemenskap och samarbete i frågor och projekt där enkelheten i att utbyta och förmedla information via hemsidan, underlättar hanteringen av olika ärenden.

 

Nedan finnes utvalda historiksidor om Göteve.

WADBRING.COM

Bengt Wadbrings mycket fina och välarbetade historiksida om medeltiden som har många
vackra fotografier ifrån Göteve Kyrka vilken härstammar ifrån 1000-talet

http://wadbring.com/historia/undersidor/goteve.htm

 

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets undersökningar gjorda 1995 i Göteve kyrka

http://www.bebyggelseregistret.raa.se