FIBERANSLUTNING

 

Sedan ett antal drivna Götevebor tagit saken i egna händer,
kan nu även framtidens ljus nå ut till Göternas heliga plats.
Inledningsvis har den bildade arbetsgruppen för fiberanslutning hållit ett möte för att pejla
intresset hos övriga bybor. Mötet hölls i Göteve församlinghem den 12 april 2012.
Genom arbetsgruppens försorg hade representanter inbjudits ifrån ByNet för att informera
om vilken roll som företaget bynet.se kan ha vid uppbyggnaden av storskaliga fibernätverk.
Sådant engagemang är nödvändigt för att ombesörja att hela socknen ges möjlighet att ansluta sina fastigheter.
ByNet har sedan många år ett tätt samarbete med Telia och ett flertal andra företag och har 
förhandlat fram kostnadseffektiva lösningar för uppbyggnad av fibernät och därigenom fått ner abonemangskostnaden för slutanvändaren/fastighetsägaren.

Framgent kommer all relevant information samt dokumentation om projektets framskridande att delges de berörda på denna hemsida.

Dock kommer endast boende i socknen kunna ta del av informationen, då den kan anses vara
av känslig natur hänsyn taget till gällande upphandlingsrutiner.

För att kunna ta del av informationen och kunna vara med i diskussioner måste var och en registrera sig (se nedan) på denna sida för att bli verifierad som boende i Göteve.

 
 
Medlemsregistrering
 
Registreringen sker till höger under fliken "användare" där det även finns en länk för att registrera sig.

När registrering skett och du har blivit godkänd, vilket normal tar någon dag, får du ett email till den address du har angivit som bekräftar att du blivit godkänd. När du loggar in visar sig en länk på den övre menyn där man kan klicka på "medlemsidor" och du länkas då vidare till en säker sida. Om någon varningstext visar sig i detta skede så klicka bara på godkänn och fortsätt. Dessa eventuella varningtexter är avhängiga av vilken webbläsare man använder.

Efter det kommer du in på den sida där all information fortlöpande kan ses.

Till höger visas även en kalender där föreningen kan boka in olika viktiga händelser.